Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

Poniżej znajdą Państwo zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony www.aplo.com.pl
Administratorem danych osobowych jest firma APLO Jacek Grabski, Adres: ul. Waniliowa 3D, 02-969 Warszawa, NIP: 9511585667.W sprawach dotyczących przetwarzana danych osobowych proszę kontaktować się z nami pisemnie na adres: ul. Waniliowa 3D, 02-969 Warszawa, drogą elektroniczną na adres e – mail: biuro@aplo.com.pl lub telefonicznie pod numerem 501000200.
Zawsze ma Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych, może Pani/Pan chcieć je sprostować lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w każdym momencie. Może Pani/Pan też wnieść skargę na nasze postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 w celu zawarcia z Panią/Panem umowy i realizacji oraz rozliczenia umowy sprzedaży naszych towarów i usług, w
 realizacji ewentualnych roszczeń reklamacyjnych, które Państwu przysługują (podstawa z art. 6.1.b RODO);
 w celach marketingowych, w tym przedstawienia Pani/Panu oferty naszych usług i produktów drogą elektroniczną lub telefoniczną, na podstawie Pani/Pana zgody oraz zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6.1.a i f RODO);
 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6.1.f RODO).
 w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6.1.f RODO);

W celu kontaktu z Państwem i przesłania zapytania wykorzystywany jest formularz kontaktowy na stronie (w zakładce „Kontakt” oraz w zakładce: „Zamów wycenę”). Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON, adres kontaktowy, poczta e – mail, numer telefonu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć prośbę o wycenę, skontaktować się z nami, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację. Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Google.
Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie sa Państwo u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie konieczne jest wylogować się z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki.

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, między innymi takim jak:
 podmiot prowadzący obsługę księgową i kadrową naszej firmy;
 firma informatyczna z której usług korzystamy w celu utrzymania serwera,
 firmy które na nasze zlecenie prowadzą działania marketingowe dla naszej firmy,
 kancelaria prawna z której usług korzystamy, w celu dochodzenia roszczeń czy rozstrzyganiu ewentualnych sporów,
 podmioty realizujące na naszą rzecz usługi montażu oraz wspomagające naszą działalność jako pośrednicy sprzedaży naszych produktów.
Pani/Pana dane pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży naszych towarów lub usług przechowujemy i przetwarzamy przez okres trwania umowy aż do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu zawartych umów.
Pani/Pana podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie Pani/ Pan zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Pani/Panu:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 prawo do usunięcia danych:
Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli.
 ograniczenia przetwarzania danych:
Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
Zgoda na PLIKI COOKIES
Na stronie www.aplo.com.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę.
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu macie Państwo możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze można zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby.
Cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony,
W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie drogą listowną pod adres APLO Jacek Grabski, ul. Waniliowa 3D, 02-969 Warszawa, drogą elektroniczną na adres email: biuro@aplo.com.pl lub zadzwonić pod numer: 501000200.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.